Duurzaamheid


Al 9 generaties duurzaam!

Gaat voor een optimale zorg voor kalf tot koe!

Werknemerschap is ook duurzaamheid!
Geeft alle koeien een naam! 
Gaat voor biodiversiteit!
Zet zich volop in voor schone energie!
Heeft een hart voor de natuur!

 

Artikelen Familie Holtrop over duurzaamheid in het kader van LF2018 
Geschreven door Gerard Zijlstra, Heeg
1- Familie bedrijf sinds 1753
De boerderij van familie Holtrop bestaat al 265 jaar
2- Van kalf tot koe
De oudste koe van familie Holtrop is al 16 jaar
3- Medewerkers tussen de koeien in de stal of op het land
Met elkaar maken wij er wat moois van
4- De Topsporters van de boerderij
De koe wordt hier wel eens vergeleken met een topsporter
5 - Plant en dier komen samen
De weilanden krioelen van de planten en dieren
6 - Energieneutraal boeren.
Wij wekken energie op door zon, wind, melk en hout van eigen bodem (snoeihout).
7 - Samen boeren met de weidevogels.
Door de goede inzet is de populatie van de weidevogels afgelopen jaar gestegen.
 
 
1 - Familie bedrijf sinds 1753

De boerderij van de familie Holtrop bestaat al 265 jaar

 

Dit staat gelijk aan 9 generaties van boeren. Van vader tot zoon. Vanaf het begin staat familie Holtrop voor duurzaamheid, anders kon het bedrijf nooit 265 jaar bestaan. 


Jan Bernardus heeft in 1753 de eerste stap gemaakt met het opstarten van de boerderij. 265 jaar later is het bedrijf nog steeds actief en nu Minne en Geeske Holtrop in samen werking met hun zoon Theunis Holtrop. De familie heeft altijd gestreefd naar vooruitgang en duurzaamheid.

 


Op het schilderij staan alle namen van de familie, zonder het werk van deze mannen en vrouwen zou de boerderij hier niet zijn. In de jaren 1912 tot 1913 heeft de familie een getuigenschrift ontvangen als bedankje voor het altijd leveren van duurzame en zindelijk gewonnen melk, Dus 100 jaar geleden was duurzaamheid al een item. (Voor aantoonbaar bewijs zie foto getuigschrift)

 

 

 

 

2 - Van kalf tot koe

Voor het kalf is dit waar het allemaal begint

 

Op dit moment is de zorg en liefde voor het dier het belangrijkste. 
De koe is 9 maanden drachtig en heeft de laatste 2 maanden zwangerschapsverlof van het melken, zodat het kalf goed kan groeien. De zwangere koeien krijgen extra aandacht, zorg en een eigen plekje in de stal.

 

Bij de geboorte is het belangrijk dat alles goed schoon is, zodat het kalfje in een goede leefomgeving ter wereld wordt gebracht. Na de geboorte van de kalf wordt hij eerst goed schoon gelikt door de moeder en soms borstelen wij met de stro de kalf schoon. Als het kalf goed door de bevalling is gekomen, wordt hij 2 weken lang in zijn eigen ruime wiegbox geplaatst.

 

De kalven moeten goed worden gevoed om groot en sterk te worden als de moeder, daarom krijgen ze binnen 6 uren van de geboorte 3L biest van eigen moeder. Na 2 jaar is het kalf volgroeid tot een grote koe. Dan is hij klaar om zelf een kalfje ter wereld te brengen. 

 

Door alle goede voeding en zorg die de kalven en koeien krijgen, hebben ze een lang en gezond leven. De oudste koe van familie Holtorp is al 16 jaar oud.

 

 

 

3 - Medewerkers tussen de koeien in de stal of op het land 

Met elkaar maken we er wat moois van.

 

Vier mannen voor wie, zoals Minne Holtrop aangeeft, ‘geen plaats is in een kennismaatschappij’. ‘Het zijn mannen die graag met hun handen werken.’ Zijn vrouw Geeske vult aan: ‘Wij zijn hartstikke blij met ons team van medewerkers. Ze zitten bij ons echt op hun plek.’


’10 uur: koffietijd! Een vast tijdstip op de dag waarop iedereen die aan het werk is op het melkvee- en recreatiebedrijf, aanschuift voor koffie met koek.’ 


Theunis Holtrop: ‘Ieder heeft zijn taak en kent zijn verantwoordelijkheid. Samen willen we zo efficiënt en leuk mogelijk werken. Plezier hebben is belangrijk. Met elkaar proberen we er wat moois van te maken, dat is mijn doel. Ik ben hartstikke ‘wies’ met de jongens.’ Waar Henk op reageert: ‘Wij zijn ook ‘wies’ met Theunis.’

 

www.ltonoord.nl/provincie/regio-noord/regio-noord/nieuws/2018/01/09/met-elkaar-maken-we-er-wat-moois-van?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv

 

 

4 - De Topsporters van de boerderij

De koe wordt hier wel eens vergeleken met een topsporter. 


Vreemde vergelijking zou je zeggen. Maar wanneer een topsporter gezond is zal hij het beste presteren. Dat geld ook voor de koeien. Als de koe gezond is, zal hij veel beter presteren, dus zal de koe ook meer melk geven. 


Hierop de boerderij leven 210 Holstein-Friesian koeien. Vanaf april grazen de koeien heerlijk in de wei aan het Tjeukemeer. In november gaan de koeien op stal, de koeien kunnen dan niet meer buiten, want dan is het weiland nat.


In de winter genieten de koeien van de comfortabele stal en het voedzame eten. Het voedsel voor de koe komt van eigen bodem en wordt bemest door de koe zelf. Hierdoor ontstaat er een duurzame kringloop. 


De Familie Holtrop geven de koeien veel aandacht, maar niet alleen zij geven de koeien aandacht. Ook de koeknuffelaars brengen de koeien tot rust!

 

 

5 - Plant en dier komen samen

De weilanden krioelen van de planten en dieren.

 

De planten spelen een grote rol bij de diversiteit en het balans van het weiland. Elke plant levert een kleine bijdrage aan de biodiversiteit. De dieren en planten werken met elkaar samen. De insecten en vogels zorgen ervoor dat de planten bestuift worden en de planten zorgen voor voedsel en veilige schuilplaats. 
 
Op de 120 ha aan weilanden van de familie Holtrop vind je o.a. Kievit, Grutto, Graspieper, Zomertaling, Uilen, Hazen en nog veel meer. Wij kunnen zoveel land niet alleen beheren, daarom worden wij goed geholpen door de vogelwacht en de jagers in het land. Ook helpt de gebiedscoöperatie ‘It Lege Midden’ met het beheren van ons land. Samen zorgen wij voor een goede balans in de natuur.

 

 

6 - Energieneutraal boeren

Familie Holtrop wekt energie op door zon, wind, melk en hout van eigen bodem (snoeihout).

 

De boerderij maakt gebruik van zonne-energie en windenergie. Sinds 1990 heeft de familie een windmolen. Deze windmolen levert ongeveer 150.000 kWh aan energie. Dit is genoeg om de gehele boerderij van stroom te voor zien. In 2016 zijn er ook zonnepanelen geplaatst op de boerderij, zo leveren wij nog meer schone energie.
 
Wat gebeurt er met de over gebleven energie? De energie die niet wordt gebruikt voor de boerderij wordt verkocht op www.boerderijstroom.nl/Boerderijrecreatie. hier kan iedereen de stroom kopen van onze windmolen en de zonnepanelen. 
 
Tevens wordt de warmte uit de melk terug gewonnen, waarmee de vloer van het kantoor en het water voor mens en dier wordt verwarmt. In de herfst worden de bomen op het erf gesnoeid, dit hout wordt weer gebruikt om de huizen te verwarmen.

 

www.boerderijstroom.nl/

 

 

7 - Samen boeren met de weidevogels

Door de goede inzet van Boerderijrecreatie is de populatie van de weidevogels afgelopen jaar gestegen.

 

De Ljip (kievit) en de Skries (grutto) twee mooie vogels die hun tijd door brengen in de weidevelden van de boeren. In het weiland van de familie Holtrop zitten veel weidevogels. Een goede leef omgeving voor de weidevogels vindt de familie belangrijk. In de maanden van maart tot en met juli leggen de Ljip en de Skries hun eieren, in de groene grasvelden. In het voorjaar zijn de boeren extra oplettend voor de broedende dieren en maaien ze met grote bochten om de nesten heen. Zo worden de vogels niet verstoord en kunnen ze in alle rust de eieren uitbroeden. Gelukkig worden de boeren geholpen door de plaatselijke vogelwacht die mee help met zoeken. 


Op de grote tractors zijn de nesten makkelijk te zien en omdat de boeren rustig rijden kunnen ze op tijd om de nesten heen maaien. Door de goede inzet jaar in jaar uit stijgt de populatie van de vogels in het weiland. 
De Ljip en de Skries houden van een stukje plas dras. Dit is een veilige natte rust plek voor de vogels. Als de eieren uit zijn gekomen kunnen de kuikens veilig opgroeien. In het broedseizoen foerageren de kuiken en de volwassen vogels in dit gebied.


Boerderijrecreatie is lid van de gebiedscoöperatie ‘It Lege Midden’. Deze coöperatie zet zich in voor de weidevogels. Door met elkaar samen te werken verbeteren de boeren de leefomgeving van de weidevogels met hart voor de natuur!