Melkroute


Melkroute is een initiatief van Boerderijrecreatie in samenwerking met ondernemers rondom het Tjeukemeer in Friesland. Mogelijkheid voor vaar tocht, wandelroute, fietsroute, auto ( oldtimers route )
 
De route is ook mogelijk onder begeleiding van Chris Hoekstra http://www.tastbaretijden.nl/
 In Melkroute laten Boerderij Recreatie en betrokkenen ons reizen langs de rijke ontstaansgeschiedenis van melk. Samen met de lokale gemeenschap in Friesland laten zij ons ervaren hoe rijk, inspirerend en verrassend innovatief ons agrarische erfgoed is. Zij ontwikkelen wandel- vaar en fietsroutes langs melkkathedralen waar men onder begeleiding van landschapsarchitecten, dichters, biologen, filosofen doorheen reist, zodat we op een andere manier naar dat landschap kunnen kijken. In melkfabrieken of op boerenbedrijven ontwikkelen zij performances waarin story tellers optreden, schrijvers, acteurs, en muzikanten. Dit alles in samenwerking met mensen uit de lokale gemeenschap, als een communial art-work. Boerderij Recreatie hierbij om de ontmoeting, omdat zij gelooft dat in het doorgeven van tradities begrip, zelfkennis en nieuwe waardering kan ontstaan. Traditie als gids voor de toekomst. Precies zoals de Zeeuwse boeren trots de rijkdommen van hun land met zijn ouders deelden. Men onderschat wel eens hoe invloedrijk melk is geweest voor de ontwikkeling van onze nationale identiteit en hoe groot de economische stimulans is die ervan uitgaat. Nog steeds bereiken onze melkproducten de verste uithoeken van de wereld en groeien er hele generaties mee op.

 

Doel

Het doel is het ontsluiten van de geschiedenis van de melkkathedralen en de werkelijkheid en het gebeuren rondom melk bij de mensen onder de aandacht te brengen, doordat de mens vaak niet weet wat er in de zuivelfabriek gebeurd. De bedoeling is om de mensen te betrekken bij de geschiedenis, waardoor de melkfabrieken en alles rondom melk transparanter en begrijpelijk wordt.

De hele keten is vrij duidelijk: 1. Boerderij, 2. Vervoer, 3. Fabriek, 4. Vervoer naar de winkel, 5. Winkel. Dit is de cirkel waarbij alles redelijk transparant is, maar waarbij de fabriek niet transparant is, wat gebeurd met de melk

Bijvoorbeeld in Friesland is een rijke historie aan melkkathedralen aanwezig. De meesten zijn ontstaan uit coöperaties en hebben veel werkgelegenheid verschaft, daardoor is er veel geschiedenis bewaard gebleven.

De Melkroute-tours zijn safari’s die mensen uitnodigt te wandelen, te varen en te fietsen langs de Friese Melkkathedralen. Boerderij Recreatie ontwikkelt wandel- vaar en fietsroutes langs melkkathedralen waar men onder begeleiding van landschapsarchitecten, dichters, biologen, filosofen doorheen reist, zodat we op een andere manier naar dat landschap kunnen kijken. In melkkathedralen of op boerenbedrijven ontwikkelen zij performances waarin story tellers optreden, schrijvers, acteurs, kunstenaars en muzikanten.

 

Om de werkwereld te herontdekken, met de hotspots van de (voormalige) melkindustrie uit Friesland als leidraad. Inspirerende verhalen van bewoners, ooggetuigen en deskundigen illustreren de impact van de melkkathedralen in Friesland: steden bouwkundig, planologisch, economisch, sociaal en cultureel. De ankerpunten van de tours zijn het agrarische erfgoed, maar door de ontmoetingen vermengt Melkroute zich ook met de actualiteit in de stad en platteland.

 

De tour is niet alleen een recreatieve en afstandelijke bezichtiging. Ze is aanleiding voor interactie met winkeliers, buurtbewoners, ondernemers, wetenschappers en nieuwe gebruikers van het erfgoed, om deelnemers te bewegen met een onderzoekende geest de wortels van de maatschappelijke ordening en samenhang te laten verkennen. De melkroute tours eindigen dan ook met meer mensen dan ze beginnen: passanten en toevallige gesprekspartners worden uitgenodigd mee te reizen, en zich zo bij Melkroute aan te sluiten.

 

 

Mogelijke arrangementen