top of page

Boerekuierpaad

Swalkje troch it boerelânskip

Zwerverspad bij boerderijrecreatie

Wy biede jo de unike mooglikheid om by de boer de greiden yn te gean. Gewoan lekker swalkje en ien wurde mei de natoer.

 

By ús yn de greiden kinne jo kuierje, fotografearje en ûntdekke. Komme jo te kuierjen op it boerekuierpaad ?

Boerekuierpaad